۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

کسر 22/7 چیست؟ (2)

منصفانه پاک وبی آلایش مطلب علمی نوشتن بسیار دشوار است
من از تمام ملت هاو اقوامی که نام و آوازه شان آورده نمی شود ویا مقدم و موخر می گردد پوزش می طلبم .
این موع به بی اطلاعی من و دشواری دستیابی به موضوع دقیق و متقن است .
کسر 22/7 عدد ص.رت اش مربوط به طول محیط دایره و مخرج اش  مرتبط با قطر دایره است.فعلا" از این سئوال می گذریم ( از کجا آمده است؟ منشاء اش چیست؟)
سابقه علمی کشور ها چنین حکم می کند که ( مصری ها )مقدم باشند..
چون آثا
ر زنده و ارزنده شان اهرام ثلاثه هنوز پابرجا و استوار است این آثار عظیم . بزرگ بدون اطلاع  از نسبت محیط دایره به قطر دایره  ساخته پرداخته پا بر جا نمی شود..
دایره و نسبت محیط به قطراش برای آدمی چون آب . هوا . غذا . سلامتی لازم و ضروری است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: