۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

کسر متعارفی 22/7 چیست؟

این کسر تاریخچه دیرینه دارد .زمان دقیق پیدایش آن معلوم نیست. نقالان در باره اش بسیار گفته اند که یک از آن میان درست و دقیق نیست
هرکسی ذوق خود رادر تاریخ سازی به محک کشیده است .قاطع باید گفت .جهل ما در دانستن پیدایش آن  کامل است .
هیچ چیز نمی دانیم نمی دانیم که نمی دانیم .
پاپیروس و ترجمه آن هم حرف بی دلیل وبرهانی است.که مورد قبول عقل نیست.دریک جمله باید گفت : نمی دانیم و بهیچ طریقی هم تا کنون نتوانسته ایم بدانیم.موضوع دربسته در بسته است .از این مطلب می گذریم بحث و گقتگوبی فایده است .
کسر 22/7 ارتباط بادایره دارد .
از زمانی که دایره شناخته شد . آن زمان راکه نه من دانم و نه تو .آدمی قصد کرد نسبت طول محیط دایره   به قطر دایره رابداند.
این خواست تا امروز وجود دارد پا بر جای پا برجا است .سرسوزنی خواست کم نشده است .
همه عالمان و دانشمندان مشتاق دانستن آن  بوده و فعلا"هم در آرزویش  هستند. که بدانند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر