۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

Hassan Dinbali: کسر متعارفی 22/7 چیست؟ ( 4 )

Hassan Dinbali: کسر متعارفی 22/7 چیست؟ ( 4 ): انشان ها با حیوانات شباهت ظاهری و باطنی بسیار دارند. حیوانات یک رهبر دارند و بقیه از رهبر کورکورانه اطاعت می کنند. در جمعیت حیوانات نمام ...

کسر متعارفی 22/7 چیست؟ ( 4 )

انشان ها با حیوانات شباهت ظاهری و باطنی بسیار دارند.
حیوانات یک رهبر دارند و بقیه از رهبر کورکورانه اطاعت می کنند.
در جمعیت حیوانات نمام افراد گروه کارگر اند .کارگران باید در مقام کارگری باقی بمانند تا سیر خلقتی شان به اتمام رسد .

در جوامع بشری همه پیرو هستند .اطاعت مطلق می کنند .مغز در این جوامع فعال نیست..از این روی تعداد عالم ودانشمند درجمعیت های ملیونی و میلیاردی از انگشتان  یک دست کمتر است.
علم وعالم ارزشمند ترین وجود اند..
گروه ها آموخته اند تظاهر به علم و عالم دوستی کنند..دانشکاه می روند که مدرک بگیرند .استاد استاد دکتر دکتر مهندس مهندس
بشنوند..در باطن هیچ انس و الفتی با عالم و علم ندارند.
با مغز غیر فعال آمده اند با مغز تهی و خالی از دنیامی روند..
نسبت محیط دایره به قطر دایره کلید حیاتی بشر است .این نسبت تار و پود علم است 
علم موجب رستگاری و آرامش انسان می شود..
تاکنون چه کرده ایم ؟
سرسری با آن بازی کرده ایم .خود رامشغول داشته ایم . بدون آنکه به نتایج حاصل از آن کوچک ترین توجهی کرده باشیم.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

Hassan Dinbali: کسر متعارفی 22/7 چیست؟ (3 )

Hassan Dinbali: کسر متعارفی 22/7 چیست؟ (3 ): آیا مصری ها برای نسبت محیط دایره به قطر دایره نمادی داشتند؟ این هم معلوم نیست.ما از این موضوع هم بی اطلاع هستیم . هیچ سند و  مدرک مدللی د...

کسر متعارفی 22/7 چیست؟ (3 )

آیا مصری ها برای نسبت محیط دایره به قطر دایره نمادی داشتند؟
این هم معلوم نیست.ما از این موضوع هم بی اطلاع هستیم .
هیچ سند و  مدرک مدللی در دست نداریم تا بتواتیم قاطعانه در این مورد اظهار نظر کنیم .
هرچه که بگوئیم و یابنویسیم نظریه است که می تواند صد در صد باطل باشد .
علم مهم است نه نظریه .
غیر مصریان کشور های دیگری هم بود که  دارای علم و دانش هندسی بودند..از آن جمله بابلیان را می توان ذکر کرد.
از بابلیان چیزی جز یک نام باقی نمانده است. تمام آثار ارزنده شان توسط طبیعت و انسان از بین رفته است.
از هندیان و چینی ها هم  می توان ذکری به میان آورد. .
پارسیان هم دستی در دلنش هندسه داشته اند. .دانشمندانی را هم به جهان معرفی کرده اند .متاسفانه تعداد عالم و دانشمند اش به جمعیت بسیار اندک است .زیرا ملتی فریب خور اند .برای پوچ سرو جان می بازند و افتخار هم می کنند. .بالا خره نماد 22/7 چندان قد مت تاریخی ندارد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

Hassan Dinbali: کسر 22/7 چیست؟ (2)

Hassan Dinbali: کسر 22/7 چیست؟ (2): منصفانه پاک وبی آلایش مطلب علمی نوشتن بسیار دشوار است من از تمام ملت هاو اقوامی که نام و آوازه شان آورده نمی شود ویا مقدم و موخر می گردد پ...

کسر 22/7 چیست؟ (2)

منصفانه پاک وبی آلایش مطلب علمی نوشتن بسیار دشوار است
من از تمام ملت هاو اقوامی که نام و آوازه شان آورده نمی شود ویا مقدم و موخر می گردد پوزش می طلبم .
این موع به بی اطلاعی من و دشواری دستیابی به موضوع دقیق و متقن است .
کسر 22/7 عدد ص.رت اش مربوط به طول محیط دایره و مخرج اش  مرتبط با قطر دایره است.فعلا" از این سئوال می گذریم ( از کجا آمده است؟ منشاء اش چیست؟)
سابقه علمی کشور ها چنین حکم می کند که ( مصری ها )مقدم باشند..
چون آثا
ر زنده و ارزنده شان اهرام ثلاثه هنوز پابرجا و استوار است این آثار عظیم . بزرگ بدون اطلاع  از نسبت محیط دایره به قطر دایره  ساخته پرداخته پا بر جا نمی شود..
دایره و نسبت محیط به قطراش برای آدمی چون آب . هوا . غذا . سلامتی لازم و ضروری است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کسر متعارفی 22/7 چیست؟

این کسر تاریخچه دیرینه دارد .زمان دقیق پیدایش آن معلوم نیست. نقالان در باره اش بسیار گفته اند که یک از آن میان درست و دقیق نیست
هرکسی ذوق خود رادر تاریخ سازی به محک کشیده است .قاطع باید گفت .جهل ما در دانستن پیدایش آن  کامل است .
هیچ چیز نمی دانیم نمی دانیم که نمی دانیم .
پاپیروس و ترجمه آن هم حرف بی دلیل وبرهانی است.که مورد قبول عقل نیست.دریک جمله باید گفت : نمی دانیم و بهیچ طریقی هم تا کنون نتوانسته ایم بدانیم.موضوع دربسته در بسته است .از این مطلب می گذریم بحث و گقتگوبی فایده است .
کسر 22/7 ارتباط بادایره دارد .
از زمانی که دایره شناخته شد . آن زمان راکه نه من دانم و نه تو .آدمی قصد کرد نسبت طول محیط دایره   به قطر دایره رابداند.
این خواست تا امروز وجود دارد پا بر جای پا برجا است .سرسوزنی خواست کم نشده است .
همه عالمان و دانشمندان مشتاق دانستن آن  بوده و فعلا"هم در آرزویش  هستند. که بدانند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379