۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

کسر متعارفی 22/7 چیست؟ (3 )

آیا مصری ها برای نسبت محیط دایره به قطر دایره نمادی داشتند؟
این هم معلوم نیست.ما از این موضوع هم بی اطلاع هستیم .
هیچ سند و  مدرک مدللی در دست نداریم تا بتواتیم قاطعانه در این مورد اظهار نظر کنیم .
هرچه که بگوئیم و یابنویسیم نظریه است که می تواند صد در صد باطل باشد .
علم مهم است نه نظریه .
غیر مصریان کشور های دیگری هم بود که  دارای علم و دانش هندسی بودند..از آن جمله بابلیان را می توان ذکر کرد.
از بابلیان چیزی جز یک نام باقی نمانده است. تمام آثار ارزنده شان توسط طبیعت و انسان از بین رفته است.
از هندیان و چینی ها هم  می توان ذکری به میان آورد. .
پارسیان هم دستی در دلنش هندسه داشته اند. .دانشمندانی را هم به جهان معرفی کرده اند .متاسفانه تعداد عالم و دانشمند اش به جمعیت بسیار اندک است .زیرا ملتی فریب خور اند .برای پوچ سرو جان می بازند و افتخار هم می کنند. .بالا خره نماد 22/7 چندان قد مت تاریخی ندارد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: