۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368: خواندم : در مقاله زیر ( از آندروود دادلی ترجمه محمد باقری ) از جماعتی به نام ( سودازدگان ) سخن می رود که عده ای از ویراستارانمرکز نشردانشک...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر